lena trans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorteplan

Wat is een geboorteplan?
Een geboorteplan is een document waarin de zwangere en haar partner hun wensen voor de bevalling op schrift zetten. Het is een reflectie van hun verwachtingen, behoeften en angsten. Een geboorteplan is vooral bedoeld als communicatiemiddel. In een gesprek met de zwangere en haar partner kan de verloskundige nadere uitleg geven en verwachtingen eventueel bijstellen. De zwangere past het geboorteplan aan wanneer zij nieuwe informatie krijgt of wanneer de omstandigheden veranderen.

Waarom een geboorteplan?
Een geboorteplan draagt bij aan een positieve ervaring van de bevalling omdat:
- De zwangere vooraf nadenkt over wat er tijdens de bevalling kan gebeuren en wat zij belangrijk vindt. Dit kan haar rust en een gevoel van controle geven.
- Het een aanleiding is om hierover te praten met haar partner en verloskundige.
- De verloskundige de verwachtingen van de zwangere zo nodig kan bijstellen.
- De verloskundige in korte tijd de zwangere en eventuele partner goed leert kennen.
- Bij overdracht andere zorgverleners goed op de hoogte zijn van de wensen van de zwangere.

Wanneer bespreken
Rond 30 weken vragen we je alvast na te denken over je wensen rondom de bevalling. Bij 36 weken plannen we een uitgebreide controle in, om het verloop van de bevalling en je eventuele geboorteplan te bespreken.

Kijk voor meer informatie op: deverloskundige.nl/bevalling.

© Powerinternet.nl 2018 |