lena trans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenataal onderzoek

Tijdens je zwangerschap is het mogelijk om een aantal onderzoeken te doen. Prenatale onderzoeken of screening noemen we dat. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden. Zo kun je laten onderzoeken hoe groot je kans is dat je een kindje krijgt met het syndroom van Down. Ook is het mogelijk te onderzoeken of je kindje een open ruggetje of andere aangeboren afwijkingen heeft.

Deze onderzoeken kunnen je misschien gerust stellen over de gezondheid van je kindje. Het kan ook zijn dat deze onderzoeken je juist ongerust maken of je voor moeilijke keuzes stellen. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over wat de uitslag voor jullie kan betekenen. De verloskundige kan jullie bij deze keuzes steunen en uitleg geven.

Na een onderzoek kan het voorkomen dat er een vervolgonderzoek nodig is, omdat uit het eerder onderzoek blijkt, dat er een verhoogd risico op een afwijking bij jullie kindje is. Vooraf is het belangrijk om nadenken te denken wat je zou doen met een bepaalde uitslag en of jullie zo'n vervolgonderzoek zou willen doen. En wat als uit het vervolgonderzoek inderdaad blijkt, dat je kindje een lichamelijke of chromosomale afwijking heeft? Kortom genoeg vragen, om voorafgaand aan de testen goed bij stil te staan.
Hieronder vind je informatie over de verschillende onderzoeken die je in je zwangerschap kunt laten doen.

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom
Je kunt kiezen uit twee verschillende testen:
1. De combinatietest. Dit bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere en echo-onderzoek van het kind. Het onderzoek kan tussen 9 en 14 weken zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 
2. De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. 

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

NIPT
NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek, waarbij je geen risico loopt op een miskraam. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 
Je kunt de NIPT krijgen vanaf 11 weken zwangerschap.  Je krijgt de uitslag binnen 10 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen. De eerste maanden na invoering van de NIPT (1 april 2017) kan het langer duren voor je de uitslag krijgt.

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. 
Als je voor de NIPT kiest, moet je zelf beslissen of je eventuele nevenbevindingen wilt weten.

Je kunt alleen kiezen voor de NIPT als je meedoet met een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2 studie). In het buitenland is al meer ervaring met de NIPT. Daar is gebleken dat de NIPT een zeer betrouwbare test is. De minister wil nu laten onderzoeken hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen aanbieden. En wat vrouwen vinden van de NIPT. Als je kiest voor de NIPT, geef je toestemming dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken.

De kosten voor de NIPT bedragen 175 euro. Het geslacht van de baby kan niet worden aangetoond met de NIPT in Nederland.

Combinatietest
Dit is een onderzoek naar hoe groot de kans is dat je kindje een bepaalde chromosoomafwijking heeft. Er word gekeken of je een verhoogde kans hebt, op de volgende 3 syndromen:
- Syndroom van Down (trisomie 21).
- Syndroom van Edward (trisomie 18).
- Syndroom van Patau (trisomie 13).

Combinatietest

Deze test bestaat uit 2 onderzoeken, namelijk:
- Bloedonderzoek bij de moeder, tussen 9 en 14 weken zwangerschap. In het bloed wordt de hoeveelheid van 2 hormonen gemeten.
- Nekplooimeting, middels een echo wordt tussen 11 en 14 weken de dikte van de nekplooi bij de baby gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid, in de nek.
De uitslag van deze testen wordt gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze zwangerschapsduur. Deze gegevens worden in een formule geplaatst. De uitkomst van deze formule bepaald hoe hoog je kans is op een kindje met het syndroom van Down, syndroom van Patau en syndroom van Edwards. De combinatietest geeft je dus geen zekerheid, het is alleen een kansberekening. Bij een verhoogde kans, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een vlokkentest, vruchtwaterpunctie of NIPT-test.

 20 weken echo

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) of 20-weken echo
Dit is een onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van je kindje. Het wordt uitgevoerd door middel van uitgebreide echo tussen 18 en 22 weken zwangerschap. Ook wordt er gekeken of je kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die je met een 20-weken echo kan zien:

20 weken echo (2)
- Open ruggetje
- Waterhoofd
- Hartafwijkingen
- Breuk of gat in middenrif of buikwand
- Afwijkingen aan de darmen
- Ontbreken of afwijken van nieren of botten
- Afwijkingen aan armen of benen

Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien. Als uit een prenataal onderzoek blijkt dat de kans klein is dat je kindje een aangeboren afwijking heeft, is dit toch niet uitgesloten.
Heb je behoefte aan ondersteuning bij het maken van je keuze om wel of geen prenatale onderzoeken uit te laten voeren? Dan kun je altijd terecht bij je verloskundige. Voor meer informatie kun je ook terecht op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

© Powerinternet.nl 2018 |